« zpět

začátek bloku
tisk   tisk

Kde jsou v ČR největší kapři?

Kde jsou v ČR největší kapři?

Kde jsou v ČR největší kapři?

Tuto otázku si klade zřejmě mnoho kaprařů. Snad každý by rád našel nový revír, který je zatím nechytaný a plný velkých ryb. V Čechách je to již téměř nemožné, protože většina vod již zažila velký tlak rybářů. A díky tomu, že se většina kaprů po ulovení nevrátila zpátky do vody, jich značně ubylo. Pro lepší představu se společně podíváme zhruba o třicet let zpět. Pokud se vrátíme do historie, zjistíme, že jednotlivé revíry se ve velkých úlovcích postupně střídaly. V osmdesátých letech se největší kapři chytali na ÚN Rozkoš. Podle statistik, které jsem si vyhledal, se zde ulovilo velké množství kaprů okolo 18 – 20 kg. Jediný úlovek, který se tomuto váhovému rozmezí vymykal, byl tehdejší rekord, který vážil  29,20 kg. Jsem trochu skeptický, co se týče této hmotnosti, a to hned z několika důvodů. V této době se na Rozkoši neulovily žádné ryby okolo 25 kg, což je na jiných vodách v Evropě, kde se vyskytují kapři okolo 30 kg, naprosto běžné. Za druhé se tento rekordní kapr chytil poměrně krátce po napuštění přehrady. Že by dorostl za tak krátkou dobu je sice možné, díky velké úživnosti nových přehrad, ale pak by tento úlovek nebyl tak ojedinělý a ulovili by se další kapři podobné hmotnosti. Třetím důvodem je fotografie. Bohužel jsem viděl pouze jednu, a to nepříliš povedenou, ale i tak kapr vypadá spíše na hmotnost úlovků, tehdy na Rozkoš běžných 18 – 20 kg. Několik kaprů okolo 30 kg jsem viděl a jednoho zdolal, proto si nemohu pomoci, ale ten z Rozkoše na to rozhodně nevypadá. Pokud někdo z vás má nějaké fotografie, které by potvrdily uváděnou téměř 30 kg hmotnost, zašlete mi je, prosím, velmi rád bych je viděl.

 

Zdeněk Vašek - 21,20 kg a 100 cm z Orlíka

Poslední zaznamenaný úlovek z Rozkoše okolo 20 kg jsem našel z roku 1983 a od té doby jakoby se zem slehla a velcí kapři zmizeli. V tuto dobu ale nastala éra velkých úlovků z ÚN nádrže Orlík. Kapři z této přehrady plnili statistiky v devadesátých letech, občas se ulovil i pěkný kapr na Slapech, ale Orlík byl v té době jasnou jedničkou. Každý rok se zde ulovilo několik kaprů přes 20 kg a největší úlovek, který jsem zaznamenal, vážil 24,70 kg. Orlík se tak stal naší nejlepší vodou před příchodem moderních metod lovu kaprů k nám po roce 1990. Všichni kapři byli uloveni na kukuřici, hrách nebo žížalu. Velcí kapři se zde ale vyskytují i v dnešní době, což potvrzují občasné úlovky okolo 20 kg. Je ale poměrně obtížné tyto větší ryby zdolat, protože se ve vodě vyskytuje poměrně velké množství menších kaprů a navíc rybářský a převážně pak rekreační tlak je na tuto vodu obrovský. Já sám jsem na Orlíku posledního velkého kapra ulovil zhruba před deseti lety – 21,5 kg. Pokud budete chtít na této přehradě chytit velkého kapra, musíte být trpěliví a mít obrovskou dávku štěstí.

 

Tomáš Kašpar - 22,5 kg z Labe

S příchodem boilie došlo i na naše řeky a nejlepší v té době se stalo Labe, kde se nachytalo velké množství kaprů, včetně několika přes 20 kg. Největší zde zaznamenaný úlovek vážil 26 kg. Labe se také bohužel stalo první obětí moderní kaprařiny. Rybáři se rychle naučili používat boilie, ale bohužel se tak rychle nenaučili kapry vracet zpět do vody. Stačilo pouze několik let a dnes již Labe na své pěkné úlovky jen vzpomíná. Nachází se zde samozřejmě ještě několik pěkných kaprů, a to převážně v nižších úsecích řeky. Většina původních ryb je již ale bohužel mrtvá. V současné době vím pouze o dvou rybách přes 20 kg, což je na takovou řeku trochu málo. Bude záležet na dalším přístupu rybářů a hospodaření vůbec. Uvidíme, jak se situace na Labi bude vyvíjet dál...

                                                       

A nyní se dostáváme k nejlepšímu revíru posledních let a tím jsou Pálavské nádrže. Jak se nádrže postupně napouštěly, dorůstali v nich i velcí kapři. Pamatuji si, když jsem na Pálavu jezdil před deseti lety - většina kaprů byli nadějní lysci. Během několika let ale bohužel bylo mnoho kaprů zabito a nyní převládají dlouzí šupináči. I přesto se v posledních letech situace lepší a opět přibývá úlovků kaprů přes 20 kg, což je jistě potěšující. Naprosto výjimečný úlovek byl zdolán v lo?ském roce – 27 kg lysec. Podle mne je to největší kapr ulovený na svazových vodách vůbec a možná nás překvapí v budoucnu ještě větší hmotností. Často se diskutovalo o tom, zdali jsou na Pálavských jezerech kapři přes 30 kg. Já osobně si myslím, že ne, a to ze dvou důvodů. Ten první, který jsem uváděl již na začátku, je, že na každé evropské vodě, kde byl zdolán nějaký kapr přes 30 kg, se chytili další kapři okolo 25 kg. A za druhé při rybářském tlaku, kterému byla jezera v posledních deseti letech vystavena, by se zde jistě nějaký ulovil. Možná se v budoucnu dočkáme překvapení, že některý z mladých lysců se přiblíží k 30 kg hranici, ale domnívám se, že obsádka kaprů je příliš vysoká na to, aby zde kapři zaznamenali tak rychlý růst. To ale nemění nic na tom, že jsou to naše nejlepší svazové revíry současnosti.

Pálava:

                                                                                                

                                       Petr Bydžovský - 23 kg                                                  Stanislav Navrátil

 

      

Jarda Dufek - 22,90 kg a 108 cm

Hejlov:

 Ještě bych se rád zmínil o soukromých vodách, které v posledních letech ovládly listiny rekordních úlovků. Světové rekordy (šupináči i lysci) pochází právě ze soukromých revírů. A důvod je velmi prostý. Na těchto vodách jsou vytvořeny kaprům ideální podmínky a nedochází na nich k zabíjení ryb. Mám na mysli samozřejmě ty dobré revíry. Na mnoha českých soukromých vodách tomu tak není a jsou zaměřeny spíše na komerční rybolov. Jednou z těch vod, kde se kaprům dobře daří, je i většině kaprařům známý Hejlov. Kapři zde dosahují rekordních váhových přírůstků, které jsou srovnatelné se světovými vodami, jako například Orient nebo Cassien. Velká část rybářů si myslí, že soukromá voda je automaticky jednoduchá, a tudíž se na nich dají kapři snadno ulovit. To je však velký omyl. Například z Hejlova odjíždí více rybářů bez úlovku, než těch, kteří zdolali velkého kapra. Ve vodě se totiž vyskytuje obrovské množství přirozené potravy, a tak kapři nemají potřebu přijímat nástrahy od rybářů.

Zajímavostí je, že téměř třetina kaprů nebyla dosud ještě ulovená a některé ryby se chytily v lo?ském roce až po třech letech. Kapři na Hejlově běžně přibývají o  3 – 4 kg ročně a výjimečně i 6 kg. V současné době zde žije okolo 30 kaprů přes 20 kg a největší vážil 30,80 kg. Tato ryba si zárove? drží současný český rekord. Velmi nadějná je i generace mladých kaprů, kteří rostou velmi rychle a v budoucnu se mohou stát novými rekordními rybami.

                     24,60 kg                    30,20 kg

 

Závěrem celého článku bych nám všem rád popřál, aby vod, kde se kaprům bude dařit a kde budou dorůstat velkých hmotností, přibývalo. Je úplně jedno, zdali budou svazové, soukromé nebo klubové, protože nezáleží na tom, komu voda patří, ale jak se na ní hospodaří.

                                                                            
konec bloku

« zpět